کاهش ریسک سرمایه گذاری در گرجستان

کاهش ریسک سرمایه گذاری در گرجستان

شرکت رتبه بندی بین المللی معروف S&P(استاندارد اند پورز (standard & poors رتبه اعتباری سرمایه گذاری در گرجستان را از درجه کشورهای با ثبات به درجه کشورهایمثبت ارتقا داد. اما رتبه گرجستان همچنان –BB است و این شرکت اعلام کرده است در سال جاری، رتبه گرجستان به رتبه کشورهای با رشد اقتصادی و موقعیت های بین المللی مثبت به دلیل نظیر بهتر شدن صادرات و حقظ ارزش پول ملی ارتقا می یابد.

دلایل ارتقا رتبه اعتباری گرجستان

(مطابق با رتبه بندی این موسسه معتبر بین المللی)

 • روند مثبت در افزایش صادرات به اروپا،
 • افزایش درآمدها از بخش توریسم،
 • بهبود در چشم انداز رشد اقتصادی،
 • ثبات در رویه های بین المللی، تقویت نهادها
 • ثبات پول ملی گرجستان و دوری از شوک های بین المللی ،
 • سیاست پولی موثر و تورم پایین و با ثبات
 • بدهی گرجستان در سطح قابل قبولی از GDP

همچنین تلاش های گرجستان برای اصلاحات اقتصادی ، توسعه زیر ساخت ها، اولویت بندی هزینه های سرمایه گذاری، بهبود فضای کسب و کار شامل : قانون مشارکت بخش خصوصی و دولتی ، بیمه سپرده ها، اصلاحات قانون بازنشستگی و بیمه عمر، اصلاحات قوانین مالکیت زمین ، سهولت فرایند اداری مالیات بر ارزش افزوده، اصلاحات در آموزش در بهبود رتبه اعتباری گرجستان موثر بوده است . موقعیت بانکی گرجستان در سطح مطلوبی است و اصلاحات قانون پرداخت بازنشستگی و همچنین توسعه بازار سرمایه گرجستان در کاهش ریسک موثر است از طرفی این موسسه اعتباری معتقد است تنوع بخشی در صادرات گرجستان و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند گرجستان را در دستیابی به اهداف رشد اقتصادی کمک کند .

نقاط منفی تاثیرگذار بر اقتصاد گرجستان

رکود در ترکیه ، کاهش رشد اتحادیه اروپا ، کاهش ارزش پول ملی ترکیه و روسیه

آگاهی از محیط : موسسه رتبه بندی S&P بزرکترین موسسه رتبه بندی دنیا

رتبه سنجی یا رتبه بندی اعتباری روشی برای سنجش اعتبا ریسک اعتباری است که توسط آژانس های سنجش اعتبار درباره اعتبار شرکت ها، دولت ها ، نهادها، سازمان های دولتی ، موسسه های مالی و بنگاه های اقتصادی اعلام می شود. هدف عمده رتبه سنجی اعتبار فراهم کردن اطلاعات برای سرمایه گذاری بالقوه بازارهای سرمایه نظیر اوراق قرضه می باشد . رتبه سنجی ، چراغ راهنمای ریسک سرمایه گذاری است . سرمایه گذاران در عمل سیاست سرمایه گذاری خود را بر مبنای رتبه سنجی اعتبار بنگاه های اقتصادی تنظیم می کنند عمده ترین موسسه های بین المللی رتبه سنجی اعتبار عبارتند از: استاندارد پورز ، مودیز و فیچ ریتینگز .

آگاهی از محیط ؛ تحقیقات بازار ؛ تحلیل استراتژیک

منبع:sweetroyal hotel

متن دیدگاه‌ها

mood_bad
 • هیچ نظری ثبت نشده است.
 • chat
  یک نظر ارسال کنید