میخاییل ساآکاشویلی: آماده ایم ۱۰۰۰ نفر از شهروندان گرجی را رایگان به گرجستان بازگردانیم

| میخاییل ساآکاشویلی: آماده ایم ۱۰۰۰ نفر از شهروندان گرجی را رایگان به گرجستان بازگردانیم. |

رهبر اپوزسیون و سومین رییس جمهور گرجستان در یک پیام ویدیویی گفت ما به اجازه دولت گرجستان برای هواپیمایی اسکای ای پی پی اوکراین نیاز داریم تا شهروندان گرجی را از کشورهای آلمان، ایتالیا، اسپانیا، لهستان و اوکراین به گرجستان برگرداند
میخائیل ساآکاشویلی گفت انتقال و قرنطینه ۱۴ روزه آنها هم به صورت رایگان برنامه ریزی شده است.
……………………….
| در خانه می مانیم |