چه موقع مرزهای گرجستان باز خواهد شد؟

پروازهای گرجستان از اول فوریه از سر گرفته می شوند

وزیر اقتصاد گفت که قرار است هفته آینده جلسه ای با مجریان تور و شرکت های مسافرتی برگزار شود تا به طور مشترک در مورد چگونگی از سرگیری پروازهای بین المللی بحث و گفتگو شود.
ایشان افزودند : هفته آینده ما نهایی خواهیم کرد که چگونه قوانین ورود برای بازدید کنندگان از کشورهای مختلف را آسان کنیم .

وزیر اقتصاد گرجستان ( تورناوا ) گفت :
دولت گرجستان این واقعیت را در نظر می گیرد كه افراد بیشتری در دنیا واكسن می شوند ، از جمله كشورهایی كه برای گردشگری برای ما جذاب هستند ، مانند اسرائیل ، کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای اتحادیه اروپا.
بنابراین ، انتظار می رود که در آینده نزدیک ، در فصل بهار ، گرجستان بتواند با اطمینان از تمام قوانین ایمنی ، میزبان تعداد بیشتری از گردشگران باشد .

چه موقع مرزهای گرجستان باز خواهد شد؟

Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

موسیقی گرجی گوش کنید