آنجلا مرکل (Angela Merkel) صدر اعظم آلمان که پیشتر چندین بار وعده داده بود به گرجستان سفر خواهد کرد وعده خود را اجرایی کرد و از این بابت ابراز خوشحالی نمود

آنجلا مرکل در سخنرانی خود گفت که از رشد اقتصادی و دموکراسی گرجستان خوشحال است و اینکه معتقد بود گرجستان طی 10 سال گذشته پیشرفتهای فراوانی داشته.

صدر اعظم آلمان اظهار داشت که قول دادم و به وعده ام بابت بازدید از گرجستان تحقق بخشیدم ، من چندین بار قول داده بودم و در نهایت به آن عمل کردم هرچند می دانم کمی طول کشید.

منبع