برچسب: تحصیلات در گرجستان

جولای 04
اصلاحات جدید آموزشی در گرجستان

شروع اصلاحات جدید در قوانین آموزشی و تحصیلی گرجستان به گزارش خبر گزاری آجندا اصلاحات…