برچسب: تشخیص هویت

آگوست 24
دریافت عدم سوء پیشینه از سفارت ایران در گرجستان

 انجام انگشت نگاری و دریافت گواهی عدم سو پیشینه در کلیه سفارت خانه ها و سرکنسولگریهایی…