برچسب: دموکراسی گرجستان

آگوست 23
حضور آنجلا مرکل در گرجستان

آنجلا مرکل در سخنرانی خود گفت که از رشد اقتصادی و دموکراسی گرجستان خوشحال است و اینکه…