برچسب: زبان گرجی

آگوست 22
مروری کوتاه بر کشور گرجستان

گرجستان کشوری است در منطقهٔ اوراسیا  که در سرحد آسیای غربی و اروپای شرقی قرار دارد، از…