برچسب: شهر تفلیس

آگوست 31
تفلیس

تفلیس شهری تاریخی و با شکوه و زیباست.داستانها و گفته های زیادی راجع به این شهر گفته…