برچسب: وزارت خارجه گرجستان

دسامبر 05
وزارت خارجه گرجستان دیپورت ایرانیان را تایید کرد

وزیر خارجه گرجستان اخبار جلوگیری از ورود ایرانیان (دیپورت) را تایید کرد. دیوید…