برچسب: un در گرجستان

آوریل 16
شما اطلاعاتی درباره پناهندگی در گرجستان دارید ؟

متاسفانه اطلاعاتی درباره پناهندگی در گرجستان نداریم و اصلا کار ما این نیست اما گرجستان…